Panuje powszechne przekonanie, że wypadki przy pracy mają bezpośredni związek z brakiem poszanowania zasad BHP, za co wyłączną odpowiedzialność ponosi poszkodowany pracownik.

Jednak nie w każdym przypadku wina pracownika jest tak oczywista. Bardzo często zdarza się przecież tak, że za wypadek w miejscu pracy ponosi odpowiedzialność pracodawca lub jego ubezpieczyciel, i wtedy poszkodowanemu przysługuje stosowne odszkodowanie.

 

Niezapewnienie pracownikom właściwych warunków pracy, lekceważenie zasad bezpieczeństwa i higieny pracy. Niedostarczenie właściwego stroju i wyposażenia dla pracownika. Brak odpowiednich szkoleń i nakładanie nadmiernych obowiązków na jedną osobę, co powoduje jej przemęczenie. Wszystko to powoduje, że do tragicznych zdarzeń dochodzi i najprawdopodobniej będzie dochodzić, jeśli nic nie zmieni się w stosowanych praktykach.  Skutkiem wypadku może być częściowa lub całkowita niezdolność danej osoby do wykonywania pracy i jej wykluczenie z życia zawodowego na pewien czas lub na stałe.Pomimo tego osoba poszkodowana bardzo często boi się dochodzić swoich praw i żądać roszczeń w zakresie otrzymania odszkodowania. Strach przed utrata środków do życia, konflikt z pracodawca i brak znajomosci języka nie motywują do podjęcia walki o swoje prawa.

  Odszkodowania

Jongman Advies Buro współpracuje z Kancelariami specjalizującymi się  w tego typu sprawach i działając w imieniu poszkodowanych i ich rodzin pomagają uzyskać następujące świadczenia:

 

  • Zadośćuczynienie za doznaną krzywdę i ból z tytułu obrażeń ciała, trawałego ubytku na zdrowiu
  • Zwrot kosztów leczenia szpitalnego i poza szpitalnego,
  • Zwrot kosztów zakupu sprzętu rehabilitacyjnego i urządzeń kompensujących kalectwo,
  • Wyrównanie utraconego dochodu,
  • Zwrot kosztów opieki przez osoby trzecie,
  • Zwrot kosztów transportu związanych z leczeniem
  • W przypadku częściowej lub calkowitej niezdolności do pracy - rentę wyrównująca utratę dochodów
  • Wszystkie inne koszty związane z wypadkiem

 

 

 

o nas

 

Założycielem Kancelarii Podatkowej Jongman Advies Buro jest Erwin Jongman.

W 2008 roku dołączyła do firmy Wioletta Wojciechowska doradca podatkowy (numer wpisu 675333) z 25-cio letnim doświadczeniem zawodowym zdobytym podczas pracy w kancelariach administracjnych i przedsiębiorstwach.

Nasza Kancelaria Podatkowa działa na holenderskim rynku od niemal 15 lat.
Swoją działalność prowadzimy w Didam (okolice Arnhem).

 

Pomimo szybkiego rozwoju jesteśmy wciąż firmą rodzinną i najważniejsza jest dla nas miła atmosfera połączona z profesjonalizmem.

Obsługujemy zarówno osoby fizyczne pracujące w Holandii, jak również firmy jednoosobowe (ZZP), oferując swoją pomoc już na etapie jej rejestracji.

Kancelaria Podatkowa Jongman Advies Buro świadczy usługi w zakresie prowadzenia księgowości, wszelkich spraw podatkowo-socjalnych i prawa pracy na terenie Holandii. Nasi klienci mogą rowniez liczyć na pomoc w zakresie holenderskich i polskich rozliczeń podatkowych PIT, ewentualnych dodatkow (toeslagen), spraw socjalnych (UWV, CAK, SVB), ubezpieczeń i innych uwzględniając nieustannie zmieniające się regulacje podatkowe i przepisy obowiazujacego prawa.

Skontaktuj się z nami

 

Imie  
E-mail  
Wiadomość  
  

Adres:
Kancelaria Podatkowa

Jongman Advies Buro

Schoolstraat 11

6942 AJ Didam

Nederland

Telefoon:
+31 6 33 900 588
E-mail:
info@kancelariapodatkowa.nl

w.wojciechowska@jongmanadviesburo.com